Axtar
US Dollar
Azərbaycan
bütün kateqoriyalar
  Menyu Yaxın

  Bal

  kimi baxın Qəfəs Siyahı
  Sırala
  görünüşü səhifə başına

  Bal

  Bütün ballar eyni çıxmır və Forever bee balı, qida maddələrini birbaşa pətəkdən çəkən saf dadı sayəsində ən populyar məhsullarımızdan biri olaraq qalır. Bu tamamilə təbii, dadlı dadlandırıcı təbiətcə qidalıdır və pəhrizinizdə emal edilmiş şəkəri əvəz etmək üçün mükəmməldir.
  $20.46
  VB Bonus: +1,0450

  Meşə balı 1kq

  Güclü antibakterial və iltihab əleyhinə təsir göstərir.Yuxarı tənəffüs yolları,ağciyər və bronxların iltihabı xəstəliklərində ,mədə-bağırsaq problemlərində və irinli yaralarda effektivdir.
  $17.65
  VB Bonus: +0,9000

  CÖKƏ BALI 400qr

  CÖKƏ BALI ANTİBAKTERİAL TƏSİR XÜSUSİYYƏTİNƏ MALİKDİR.YUXARI TƏNƏFFÜS YOLLARI,AĞCİYƏR VƏ BRONX XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ,MƏDƏ-BAĞIRSAQ PROBLEMLƏRİNDƏ,QARACİYƏR VƏ ÖD XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ,İRİNLİ YARALARDA VƏ YANIQLARDA EFEKTLİDİR. ÜRƏYƏ QÜVVƏTLƏNDİRİCİ TƏSİR GÖSTƏRİR. GÜN ƏRZİNDƏ 60-100 QRAMA QƏDƏR TÜKƏTİLƏ BİLƏR.
  $8.82
  VB Bonus: +0,4500

  Meşə balı 400 qr

  Güclü antibakterial və iltihab əleyhinə təsir göstərir.Yuxarı tənəffüs yolları,ağciyər və bronxların iltihabı xəstəliklərində ,mədə-bağırsaq problemlərində və irinli yaralarda effektivdir.
  $8.82
  VB Bonus: +0,4500