Поиск
US Dollar
Русский
ВСЕ КАТЕГОРИИ
  Menu Close

  Пользовательское cоглашение

  ƏSAS ANLAYIŞLAR

  ALICI RAZILAŞMASI (RAZILAŞMA) – bu sənəddə onlayn alış ilə bağlı aşağıda əks olunan bütün şərtlər;

  ALICI - wegros.az platformasının verdiyi texniki imkanlar vasitəsi ilə və elektron ödəniş edərək Platformada qeyd olunmuş mal və xidmətləri sifariş edən/alan, həmçinin bu “Alıcı razılaşması”nın şərtləri ilə razılaşan fiziki və ya hüquqi şəxs;

  SATICI – Platformada öz mallarını/xidmətlərini özünün istifadə etdiyi səhifədə onlayn qaydada satan və satış və çatdırılma şərtlərini özü müəyyən edən fiziki və ya hüquqi şəxs;

  WEGROS.AZ - mal və xidmətlərinin satışı məqsədilə İNTERNET MAĞAZAda SATICI üçün razılaşdırılmış elektron məkanı təqdim edən hüquqi şəxs;

  PLATFORMA – mal və xidmətlərin onlayın alış-veriş məkanı olan, WEGROS LLC ilə franşiza şərtləri əsasında fəaliyyət göstərən VVEGROS AZERBAIJAN” MMC-yə məxsus “www.wegros.az” internet səhifəsi;

  MAL(LAR)/XİDMƏT(LƏR) – PLATFORMADA yerləşdirilmiş hər hansı mallar, xidmətlər, təchizatlar, materiallar, əşyalar və digər material və əmtəələr (o cümlədən onların quraşdırılması və ya istənilən hissəsi);

  SİFARİŞ – Alıcının müəyyən etdiyi ünvana çatdırılması məqsədilə Platformadan mal/xidmət alınması məqsədilə Platformada mövcud olan müvafiq formanın doldurularaq SATICIya elektron formada göndərilməsi;

  XÜSUSİ ŞƏRTLƏR

  1. Razılaşmanın predmetini ALICI tərəfindən şəxsi və digər məqsədər üçün PLATFORMADA əks olunan malların/xidmətlərin alınması və digər formada istifadəsində imkan yaradılması təşkil edir. Bu Razılaşma şərtləri PLATFORMADA cari vaxtda satışda olan bütün mal və xidmətlərə şamil olunur.

  2. SATICI öz mallarını/xidmətlərinin şəxsən PLATFORMA vasitəsilə satılmasını təmin edir.

  3. PLATFORMADAN mal sifariş edən ALICI bu sənəddə qeyd olunan şərtlərlə tam razılaşdığını bəyan edir.

  4. PLATFORMADA satılan mallar/xidmətlər, həmçinin satış Şərtləri Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinə əsasən ümumi oferta hesab olunur.

  5. SATICI alış həyata keçirilənədək alış şərtlərini heç kimə xəbərdarlıq etmədən dəyişdirə bilər.

  6. Alış o vaxt baş tutmuş sayılır ki, ALICI malın/xidmətin dəyərini kassa çeki və ya alqı-satqını təsdiq edən digər sənəd qarşılığında hər hansı formada (onlayn/nağd) ödəmiş olsun.

  7. PLATFORMADA olan sifariş formasını doldurmaqla ALICI özünə aid əlaqə vasitələri barədə məlumatların SATICI və ya SATICInın müəyyən etdiyi digər şəxslər tərəfindən istifadəsinə etiraz etmir. Bura gələcəkdə ALICIya müxtəlif endirim kompaniyaları, bonuslar və digər əlaqəli məlumatların göndərilməsi aiddir.

  8. ALICI sifariş etməklə SATICInın öz öhdəliklərinin icrasını 3-cü Şəxslərə tapşırmasına etiraz etmir və SATICI sifariş ilə bağlı 3-cü şəxslərin bu RAZILAŞMAdan kənara çıxan hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyır.

  9. Sifariş ALICI ilə SATICI arasında bağlanılmış müqavilə hesab olunur və hər iki tərəfin bu Razılaşmadan və qanunsuz hərəkətlərdən irəli gələn zərər və öhdəliklərə görə WEGROS.AZ/ PLATFORMA məsuliyyət daşımır.

  10. “www.wegros.az” səhifəsində texniki-profilaktik işlərin aparıldığı günlərdən, aşağıda qeyd olunan və fors-major hallardan başqa, ALICI günün, ayın, ilin instənilən vaxtı PLATFORMAın xidmətlərindən istifadə edə bilər. PLATFORMAın iradəsindən kənar səbəblərdən dolayı PLATFORMAın fəaliyyətinin istənilən müddətdə dayanması, habelə PLATFORMAIN və SATICInın bu Razılaşmadan irəli gələn öhdəliklərinin icrasının qeyri-mümkünlüyü səbəbindən ALICIya zərər dəyərsə, bu halda PLATFORMA, və ya SATICI hər hansı məsuliyyət daşımır.

  11. PLATFORMA SATICI tərəfindən satış üçün təqdim olunmuş mal/xidmətlər haqqında məlumatların düzgünlüyünə, habelə SATICI tərəfindən ALICIya aid məlumatlardan qeyri-qanuni istifadəyə görə məsuliyyət daşımır.

  12. PLATFORMADA satış üçün nəzərdə tutulmuş malların şəkilləri illüstrativ təyinatlı olmaqla alınmış malla 100% eyni olmaya bilər. Məlumatlarda əhəmiyyətli çatışmamazlıq olduğu təqdirdə, ALICI PLATFORMAYA yazılı müraciət ünvanlaya bilər.

  13. PLATFORMADA görsənməsinə baxmayaraq əgər sifariş verilmiş mal SATICInın anbarında yoxdursa, SATICI bu barədə ən qısa vaxt ərzində ALICIya və PLATFORMAYA xəbər verməklə sifarişi ləğv edir. Sifarişin ləğvi nəticəsində ALICIya hər hansı real zərər dəyərsə, buna görə PLATFORMA məsuliyyət daşımır.

  14. ALICI tərəfindən yanlış məlumat verilməsi nəticəsində sifarişin icra edilməməsinə görə nə PLATFORMA, nə də ki, SATICI məsuliyyət daşımır.

  15. Sifariş verildikdən sonra ALICInın ünvanının məsafəsindən asılı olaraq SATICI sifarişin çatıdırılma tarixi, vaxtı və digər şərtləri barədə ALICIya məlumat verir. Çatdırılma xidməti PLATFORMA tərəfindən həyata keçirilirsə, bu məlumatları PLATFORMA verir.

  16. Əgər buna obyektiv səbəb varsa, malların/xidmətlərin çatdırılma vaxtı/tarixi SATICI və PLATFORMA tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.

  17. Çatdırılma və ya digər problemlər ilə bağlı SATICI PLATFORMAın administrasiyasına öz şikaytlərini elektron qaydada təqdim edə bilər.

  18. “www.wegros.az” səhifəsində mallar/xidmətlərin çatdırılması yalnız Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri ilə məhdudlaşır. Digər hallarda Alıcı PLATFORMAYA elektron məktub Şəklində müraciət göndərməlidir.

  19. Digər istək qeyd edilməyibsə sifariş şəxsən alıcıya və/və ya qeyd etdiyi ünvanda olan istənilən 3-cü şəxsə təhvil verilir.

  20. Göndərilmiş malı qəbul edən ALICI (və ya 3-cu şəxs) malı kuryerdən qəbul edərkən yerində mala baxış keçirməlidir. Baxış keçirdikdən sonra ALICI (və ya 3-cu şəxs) malın çatıdılmasını təsdiq edən sənədi imzalayır və bununla mala dair hər hansı iddia olmadığını bəyan edir.

  21. Müvafiq təhvil-təslim aktı qarşılıqlı imzalandıqdan sonra mala dəymiş zərərə görə ALICI məsuliyyət daşıyır.

  22. ALICIya təqdim olunan malların üzərində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş bütün texniki və s. zəruri sənədlər verilir.

  23. PLATFORMAda satılan malların qiyməti vergilər daxil olmaqla Azərbaycan manatı ilə göstərilir.

  24. Əgər PLATFORMAda malın qiyməti səhv göstərilibsə, SATICI sifarişin edilməsindən asıl olmayaraq malı geri götürüb ödənişi ALICIya qaytarır.

  25. PLATFORMAda malın qiyməti SATICI tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.

  26. Bank kartı vasitəsilə onlayn ödəniş edilərkən bank xidməti göstərən şirkət əməliyyatın dələduzluq və digər qeyri-qanuni məqsədlərlə həyata keçirildiyini müəyyən edərsə, ödənişi ləğv edə bilər. Bu cür hallardan yaranan mübahisələrə görə SATICI və PLATFORMA məsuliyyət daşımır.

  27. SATICI birtərəfli qaydada öz mallarına endirim tətbiq edə bilər. Eyni malı satan başqa SATICInın da eyni endirimi etmək öhdəliyi yoxdur.

  28. PLATFORMA aşağıdakı mülahizyə əsasən ALICInın sifarişini ləğv edə bilər:

  29. Malların geri qaytarılması şərtləri “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanunla tənzimlənir. Əgər SATICInın təqsiri səbəbindən olmayan hallarda mal qaytarılırsa, qaytarılma ilə bağlı xərclər ALICIdan tutulur

  30. Qızıl və qiymətli daşlardan hazırlanan məmulatlar, parfümeriya və kosmetik vasitələr, çimərlik geyimləri, alt paltarları və corablar, məişət-kimya məhsulları, şəxsi gigiyena məhsulları, uşaq oyuncaqları, plastik yemək qabları və dəyəri ödənilmiş yararlılıq müddəti ərzində mağazadan çıxarılan ərzaq malları geri qaytarıla bilməz.

  31. Malın təyinatına uyğun olmayan formada istifadə nəticəsində ALICIya vurulmuş zərərə görə SATICI və ya PLATFORMA məsuliyyət daşımır.

  32. Malın tamlığı, keyfiyyəti, çatdırılması və s. göstəricilərə görə PLATFORMA ALICI qarşısında məsuliyyət daşımır. ALICI bu cür iddiaları SATICIya qarşı irəli sürə bilər

  33. PLATFORMAdan istifadə nəticəsində fərdi məlumatlardan istifadə üzrə münasibətlər “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir.

  34. SATICI öz hüquqlarını 3-cü şəxslərə güzəşt edə bilər.

  35. SATICI və PLATFORMAnın ofisləri əmək qanunverciliyinin tələblərinə müvafiq olaraq iş saatlarında fəaliyyət göstərir.

  36. Mallara xidmətlərə dair zəmanət müddəti malın istehsalçısı tərəfindən müəyyən olunur.

  37. Bu RazılaŞmadan irəli gələn və ya onunla, o cümlədən onun təfsiri, icrası, xitamı və etibarsızlığı ilə bağlı yaranan bütün mübahisələr və ya iddialar, ilk növbədə tərəflər arasında vicdanla və dostcasına danışıqlar yolu ilə həll edilir. Əgər bu cür mübahisə 5 iş günü ərzində Tərəflər arasında həll edilməzsə, bu halda həmin mübahisə Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri tərəfindən həll edilir.

  38. SATICIya qarşı iddialar SATICInın PLATFORMAdakı əlaqə vasitələri ilə, PLATFORMAa olan iddalarla bağlı isə support@wegros.az ünvanına yazıla bilər. Müraciətlərə ən qısa vaxt ərzində baxılır.